Automatyczny magazyn blach LogiTower z funkcją depaletyzacji ułatwia i przyspiesza proces załadunku towaru do regału bez zbędnych palet.

Depaletyzator umożliwia sprawne usunięcie palety i magazynowanie blachy lub innych towarów bezpośrednio na półkach regału LogiTower, co znacznie oszczędza powierzchnię składowania, a także przyspiesza, usprawnia i zwiększa bezpieczeństwo procesu załadunku.

Pobierz katalog