Automatyczny magazyn blach i dłużyc LogiTower z wysuwem bocznym pozwala na lepsze dostosowanie systemu do warunków panujących w magazynie. Dostęp do składowanych towarów z dowolnej strony regału znacznie usprawnia i poprawia ergonomię i bezpieczeństwo pracy w magazynie, a także przyczynia się do odzyskania powierzchni logistycznej.

Pobierz katalog