BRANŻA: produkcja mechatroniki, systemów automatyzacji i digitalizacji, motoreduktorów.
ROZWIĄZANIE: 2 x dwuwieżowy automatyczny regał LogiTower na dłużyce.
ZASTOSOWANIE: przyprodukcyjne składowanie prętów i wałków.