BRANŻA: Produkcja mechatroniki.
ROZWIĄZANIE: 2 x dwuwieżowy regał LogiTower na dłużyce.
ZASTOSOWANIE: Składowanie prętów i wałków.