ANALIZA EUROPEJSKIEGO RYNKU AUTOMATYKI

Aktualności By isladmin 23 lipca 2020

ANALIZA EUROPEJSKIEGO RYNKU AUTOMATYKI

Poziom automatyzacji przemysłu stale rośnie, wzrasta też jednocześnie zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości. Pojawia się zatem konieczność zwiększenia efektywności procesu produkcji i dostawy towarów, a tym samym usprawnienia organizacji pracy magazynu. Trudno wyobrazić sobie nowoczesny magazyn bez integracji wszystkich maszyn i urządzeń, zapewniającej inteligentny proces komunikacji pomiędzy nimi, a w efekcie ich wydajną pracę.

Jak pokazują wyniki badań, Europa nadal utrzymuje pozycję lidera na rynku automatyki przemysłowej. Według raportu „Industrial and Factory Automation Market – Forecast (2020 – 2025)” CAGR spodziewa się wzrostu rynku z 30% do 35% w perspektywie najbliższych pięciu lat.

WIODĄCA ROLA NIEMIEC NA RYNKU AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Przychody europejskiego rynku automatyki przemysłowej w 2015 r. wyniosły 65,88 mld USD, a szacunki zakładają ich wzrost do 91,43 mld USD do 2021 r.

Jednym ze źródeł tej dynamiki jest rozwój nowoczesnych technologii wspomagających procesy przemysłowe i logistyczne, a mianowicie sztucznej inteligencji.

Sprzedaż robotów stale rośnie, osiągając w 2018 roku poziom średnio 74 jednostek na 10 000 pracowników. Warto jednak zauważyć, że wskaźnik ten jest najwyższy w Europie, gdzie średnia gęstości AI w środowisku przemysłowym wynosi 99 jednostek na 10 000 pracowników, podczas gdy w Ameryce wynosi on 84 jednostki, a w Azji tylko 63.

 

Niemcy wyraźnie dominują na europejskim rynku automatyki przemysłowej. Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (International Federation of Robotics) w niemieckich fabrykach na każde 10.000 pracowników przypadają średnio 322 roboty. Podobnie wysoki poziom robotyzacji przemysłu widoczny jest również w takich krajach jak Holandia, Hiszpania, Francja i Wielka Brytania.

Warto wspomnieć, że automatyzacja ma duży wpływ na dynamikę PKB. Według McKinsey może wygenerować 15% wzrostu PKB do 2030 roku i przyrost rzędu 1% w skali roku w latach od 2020 do 2030.

ROBOTYZACJA W EUROPIE I NA ŚWIECIE

W 2018 roku na świecie sprzedano aż 422 tysiące robotów o łącznej wartości 16,5 miliarda dolarów. 75% wszystkich tych jednostek zostało dostarczonych do Chin, Korei Południowej, Japonii, USA i Niemiec. Międzynarodowa Federacja Robotyki szacuje, że popyt na te urządzenia w najbliższych latach utrzyma się na dwucyfrowym poziomie. Żyjemy przecież w epoce Przemysłu 4.0, w którym roboty przejmują część obowiązków pracownika, pozostawiając mu zadanie monitorowania ich działań.

Wśród krajów europejskich o najwyższym wskaźniku robotyzacji przemysłu i logistyki oprócz Niemiec warto wspomnieć również o Holandii, gdzie w 2016 r. na 10 000 pracowników przypadały 153 roboty, co plasowało ten kraj na 12. miejscu w światowych rankingach, Hiszpanii z 160 robotami na 10 000 pracowników, czy Francji (odpowiednio 132 jednostek).

Polska, gdzie na 10 000 pracowników przypadało w 2018 roku zaledwie 13,6 robotów, nie jest znaczącym graczem na rynku robotyki przemysłowej i logistycznej. Wśród krajów Europy Środkowej w tym zakresie zdecydowanie wyprzedza nas Słowacja (165 jednostek) czy Czechy (135 jednostek).

CO KRYJE SIĘ ZA POJĘCIEM „AUTOMATYZACJI”

Rozwiązania w zakresie automatyzacji są nadal stosunkowo kosztowne, dlatego też wiele firm nie może sobie jeszcze pozwolić na ich zakup.

Za jej wdrożeniem przemawia jednak szybki zwrot z inwestycji, a także jej użyteczność w przypadku niebezpiecznych i ciężkich prac, typu wewnątrzmagazynowy transport ciężkich elementów, takich jak duże, stalowe części. Warto również wspomnieć o oszczędności miejsca, bardziej efektywnej i bezbłędnej realizacji zamówień, ergonomii i wielu innych korzyściach wynikających z zastosowania rozwiązań automatycznych.

Automatyzacja jest złożonym procesem obejmującym wiele aspektów i obszarów, takich jak maszyny wykorzystywane w produkcji, urządzenia do montażu, transportu, paletyzowania lub magazynowania, rozwiązania z zakresu pneumatyki i hydrauliki, czy zarządzania procesami przemysłowymi. Warto również wspomnieć o oprogramowaniu, do którego zalicza się sterowniki, panele operatorskie i komputery przemysłowe, a także aplikacje służące do kontroli i wizualizacji procesów produkcyjnych, magazynowych i dystrybucyjnych.

Rynek automatyki i robotyki wciąż się zmienia, ale od kilku lat obserwujemy jego znaczącą tendencję wzrostową. Ogromny postęp technologiczny i lepsze zrozumienie potrzeb klientów, jak również rozwój sztucznej inteligencji to główne przyczyny postępu w automatyce przemysłowej, którego możemy się spodziewać w nadchodzących latach.

Źródła:

https://www.businesswire.com/news/home/20200514005060/en/Analysis-Impact-COVID-19–Industrial-Robotics-Market-Europe 

https://www.industryarc.com/Report/60/Global-Industrial-Factory-Automation-Market.html 

https://www.arp.pl/__data/assets/pdf_file/0008/89918/_Raport_ARP_druk_po_stronie_calosc.pdf 

https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/czas-na-przyspieszona-automatyzacje-przemyslu-raport 

https://ifr.org/downloads/press2018/Executive%20Summary%20WR%202019%20Industrial%20Robots.pdf