Przyszłość rynku magazynowego i logistycznego w Polsce

Aktualności By isladmin 9 lipca 2020

W ciągu najbliższych kilku lat tendencja w zakresie automatyzacji magazynów będzie rosnąć na całym świecie. Ale co w niedalekiej przyszłości czeka polski rynek logistyczny?

Według prognoz światowy rynek automatyki magazynowej będzie się nadal rozwijał osiągając w 2026 r. wartość ponad 296 mld dolarów. W ciągu kilku następnych lat w Europie, będącej do tej pory jednym z jego największych udziałowców widoczny będzie stały wzrost zapotrzebowania na rozwiązania automatyczne i cyfrowe, szczególnie w przemyśle wytwórczym i motoryzacyjnym. Zjawiska zachodzące w krajach europejskich nie powinny pozostać bez wpływu również na rynek polski.

Trendy sprzyjające zwiększeniu popularności rozwiązań automatycznych

Starzejąca się populacja i niska stopa bezrobocia związana miedzy innymi ze swobodną migracją pracowników sprawiła, że możliwości znalezienia wykwalifikowanej kadry magazynowej uległy znacznemu ograniczeniu. Jednym z rozwiązań mających na celu zachęcenie potencjalnych pracowników do zatrudnienia w logistyce, było lokowanie magazynów na obszarach zurbanizowanych, co wiązało się jednak z wyższymi czynszami, a więc i obciążeniem finansowym dla firm.

Odpowiedzią na trudności ze znalezieniem fachowej siły roboczej stała się automatyzacja, szczególnie w przypadku mozolnych i powtarzalnych czynności, jak również ciężkich i niebezpiecznych prac, takich jak transport wewnątrzmagazynowy.

Rosnące stawki czynszów najmu i ograniczona dostępność gruntów pod przestronne magazyny będą również przyczyniały się do wzrostu popularności automatycznych magazynów wysokiego składowania, odznaczających się dużą pojemnością przy stosunkowo niewielkim wykorzystaniu powierzchni.

Silna konkurencja na rynku centrów logistycznych i dystrybucyjnych, sieci handlowych i sklepów internetowych sprawi, ze zapotrzebowanie na rozwiązania automatyczne w tych branżach zwiększające efektywność procesów magazynowych i realizacji zamówień przy redukcji kosztów będzie szczególnie widoczne.

Rosnąć będzie również poziom cyfryzacji produkcji i logistyki, pozwalającej na gromadzenie danych w czasie rzeczywistym. Umożliwi to firmom bieżącą kontrolę nad zachodzącymi w nich procesami, co z kolei ułatwi i przyspieszy podejmowanie decyzji, a co za tym idzie również reakcję na zapotrzebowanie rynku czy sytuacje kryzysowe.