BRANŻA: stacja obsługi i remontu tramwajów.
ROZWIĄZANIE: 
automatyczny jednowieżowy regał LogiTower na blachy, cieżkie i nietypowe towary.
ZASTOSOWANIE: składowanie arkuszy blach, półki z pełnym dnem do składowania nietypowych towarów.