AUTOMATYZACJA PROCESU CIĘCIA BLACH

Aktualności By isladmin 25 stycznia 2023

AUTOMATYZACJA  SKŁADOWANIA ORAZ  PODAWANIA BLACH DO PROCESÓW CIĘCIA NA WYCINARKACH LASEROWYCH

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Zlokalizowany w Skawinie Hautec to polski producent stelaży podtynkowych, oferujący także kompleksowe usługi z zakresu prac związanych z cięciem profili oraz blach. Największe wyzwania projektu: wewnętrzny transport blach w czasie, który pozwoli na zniwelowanie przestojów pracy lasera, zwiększenie bezpieczeństwa pracy z ciężkimi arkuszami oraz bezobsługowe wypalanie w laserze, które da możliwość oddelegowania pracowników do zadań, w których niezbędny jest ludzki potencjał koncepcyjny, projektowy i kontrolny.

Niezwykle istotną kwestią związaną z doradztwem w zakresie projektu była lokalizacja systemu wynikająca z dokładnej analizy procesów i przetwarzania materiałów
w magazynie (material flow). Umiejscowienie zostało tak dobrane, aby jak najlepiej wpasowywało się w procesy wewnątrz firmy i jak najmniej burzyło dotychczasowe. Ponadto, poprzez analizę potrzeb inwestora, zaproponowano taką lokalizację systemu, aby w przyszłości możliwa była rozbudowa o kolejny laser oraz automatyczny magazyn blach. Uniwersalność systemu LogiTowerLoader pozwala na przyłączenie do urządzenia tnącego dowolnego producenta.

Filmy

Automatyzacja procesu cięcia blach - HAUTEC
Jak działa regał LogiTower na blachy?

ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie zaproponowane w Hautec to zautomatyzowany cykl przepływu materiału od pobrania surowego materiału ze stołu podawczego, przez pobranie blachy do lasera, po odłożenie blachy z wypałkami na stół odkładczy.

Pracownik magazynu ręcznie lub za pomocą wózka widłowego zasila stół podawczy, z którego LogiTowerLoader pobiera blachę na stół lasera. Na tym etapie system ma do dyspozycji dwa mechanizmy kontroli poprawności załadunku blachy. Pierwszy moment weryfikacji następuje w czasie poboru blachy przy pomocy systemu ssawek – narożna ssawka wykonuje cykl ruchów, tak aby oderwać ewentualnie sklejone arkuszy blachy. Drugim etapem kontroli jest zainstalowany system mechanicznego poboru grubości blachy. W razie niezgodności wartości ze zleceniem system zareaguje alarmem dźwiękowym. Już w momencie odkładania arkusza na stół lasera następuje mapowanie. Takie rozwiązanie umożliwia zdefiniowany w Loaderze narożnik „0”. Znacznie oszczędza to czas pracy lasera, gdyż w ten sposób możliwa jest nieprzerwana praca urządzenia, które nie blokuje zlecenia w przypadku niepoprawnego ułożenia blachy na stole. W tym momencie następuje wymiana materiału w maszynie tnącej – laser wysuwa stół z wypałkami i natychmiast pobiera stół z poprawnie ułożony arkuszem. Całość operacji wymiany trwa zaledwie kilkadziesiąt  sekund. Dwustronne grzebienie Loadera podbierają wypaloną blachę i odkładają na stół odbiorczy, na którym załoga magazynu,po wystygnięciu blachy, może sortować detale.

Najważniejszym założeniem projektu w magazynie produkcyjnym Hautec była eliminacja przestojów pracy maszyny tnącej. Dzięki automatyzacji procesu poboru blach na stół lasera cel ten został osiągnięty. Maksymalne wykorzystanie potencjału lasera ma miejsce z minimalnym udziałem pracy ludzi, których rolą pozostała kontrola całego procesu. Do innych korzyści wdrożenia systemu można zaliczyć zwiększoną precyzję i tempo procesów obróbczych oraz mniejsza liczbę błędów.

WIELE KORZYŚCI

 

Warto zaznaczyć, że zautomatyzowane rozwiązania poboru blach do maszyn obróbczych pozwalają nie tylko na maksymalne wykorzystanie potencjału lasera. W ślad za tym idzie skrócenie czasu obróbki i realizacji zleceń, wzrost dokładności i precyzji na niespotykanym dotąd poziomie, minimalizacja ryzyka błędów operatora czy tak ważne bezpieczeństwo pracy. Automatyzacja pomaga w gospodarowaniu artykułami trudnymi, a za takie można uznać arkusze blachy. Są duże i ciężkie i kłopotliwe w obsłudze, trudno je chwycić i transportować. Dzięki zautomatyzowaniu procesu załadunku pracownicy są mniej narażeni na ewentualne wypadki przy pracy. Warto przy okazji  rozprawić się z mitem, że automatyzacja eliminuje pracę ludzi – nowoczesne rozwiązania wspomagają pracę ludzi. Maszyna wykonuje najcięższą pracę, ale to w rękach człowieka znajduje się najważniejsze zadanie – funkcja kontrolna (reagowanie na alarmy wynikające np. z błędnego pobrania blachy) czy zadania związane z zarządzania procesami.

W przypadku procesów produkcyjnych obejmujących laserowe przetwarzanie blach wdrożenie zintegrowanego systemu LogiTower i LogiTowerLoader może być kluczem do  uzyskania przewagi konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku. Dodatkowe korzyści wynikające z wdrożenia automatycznego magazynu blach to dostępność do materiału, oszczędność powierzchni – ze względu na wykorzystanie wysokości hali i organizację transportu bez udziału wózka widłowego a w konsekwencji zapewnienie sprawnej logistyki wewnątrzprodukcyjnej i zwiększenie mocy produkcyjnej.